Zespół wokalny TONIKA

Oficjalna strona internetowa kwartetu wokalnego TONIKA

Historia


Zespół wokalny TONIKA powstał w roku 2000 z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Pani Wandy

Rudkowskiej.

Pierwsza siedzibą zespołu był Dom Kultury na Chynowie (filia ZOK-u).

Od roku 2004 działa przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury "Amfiteatr".

Od początku istnienia TONIKA bierze udział w konkursach i festiwalach.

Instruktorem zespołu jest niezmiennie Natasza Smirnowa.

Repertuar zespołu bazuje zazwyczaj na współczesnej muzyce rozrywkowej. Są w nim utwory popularne, grane w klimatach

rockowych, jazzowych, jak i te mniej znane w klimatach poetyckich, musicalowych jak i aktorskich.

Wszystkie utwory z repertuaru zespołu sa opracowane w aranżacji własnej, śpiewane w wielogłosie.